Fagdag om styrkebasert tilnærming den 6. april

Den 6. april 2018 inviterer Oppland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland til fagdagen SMART oppvekst.

Den 6. april vil være en fagdag i forbindelse med det 10-årige folkehelseprogrammet for kommunene. Det vil være en fagdag hvor det skal handle om hvordan man kan jobbe styrkebasert sammen med barn, unge og deres foreldre for å bedre trivsel, livskvalitet og relasjoner.

SMART oppvekst er et styrkebasert folkehelsearbeid med og for barn og unge! SMART oppvekst er et verdibasert tankesett med fokus på å skape et godt oppvekstmiljø i samarbeid med barn, unge og deres foresatte med utgangspunkt i de ulike tjenester og arenaer barn og unge er en del av i det daglige.

SMART står for: Styrkebasert fokus, Medvirkning på alle nivå, Anerkjennende grunnholdning, bygge gode Relasjoner og Trene på å få dette til.

Målgruppe: Alle som jobber for og med barn og ungdom fra barnehager til videregående skoler.

Pris: Konferansen er gratis, men for de som ikke møter opp vil det sendes en faktura på kr. 300,- for dekning av dagpakke.

Sted: Quality Hotel Strand Gjøvik

Meld deg på her, innen 20. mars 2018!

Dagen før, den 5. april vil det være en informasjons- og inspirasjonsdag som omhandler prosessen med en ny søknad inn mot Program for folkehelsearbeid 2017-2027. Dagen er spesielt viktig å få med seg for blant annet ledere i kommunen og politikere. Informasjons- og inspirasjonsdagen kan du melde deg på til her.