Folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2021 er publisert

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2021. Årets tema er fysisk aktivitet, og flere nye indikatorer er på plass.

Folkehelseprofilene er unike rapporter for hver enkelt kommune og for bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Profilene gir informasjon om befolkningens helsetilstand og viktige faktorer som påvirker denne.

Bare tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Blant barn er situasjonen bedre, men aktivitetsnivået synker raskt med alderen.

– Fysisk aktivitet er en av de viktigste livsstilsfaktorene for god helse. Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for for tidlig død og en rekke ikke-smittsomme sykdommer, som type 2 diabetes, hjerneslag, hjerte- og karsykdommer og mange former for kreft, sier Ulf Ekelund ved avdeling for kroniske sykdommer og aldring i FHI.

De som er helt inaktive har mest å tjene på å øke aktivitetsnivået.

Du kan laste ned folkehelseprofilene for 2021 for kommuner og bydeler her.