Hersjøen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
22.07.21 18:00 54 5 x
16.07.19 07:30 15,0 2 0 x