Elvetangen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 19.06.18 08:35 10,6 68 16 x

Les mer...

Landåsvatnet

Denne siden er under utvikling. Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel  

Les mer...

Strandengen

  Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel

Les mer...