Kjæledyr fra Ukraina

Det er viktig at informasjon om hva ukrainere plikter å gjøre med sine kjæledyr når fram til dem, slik at vi ikke risikerer spredning av dødelige sykdommer til mennesker og dyr i Norge.

Det er spesielt rabies (100 prosent dødelig for hund og menneske om man ikke er vaksinert) og revens dvergbendelorm som krever spesielle tiltak. Mattilsynet har lagt ut informasjon om dette på norsk, engelsk og ukrainsk.

Les om kjæledyr fra Ukraina på Mattilsynet sin nettside.

Det er også viktig at transportselskaper er klar over risiko, slik at ukrainske dyr under transport (buss, tog osv.) holdes atskilt fra norske.

Les om transport av kjæledyr på Mattilsynet sin nettside.