Kommunene styrker tilsyn etter covid-19-forskriften

En av Miljørettet helseverns oppgaver er å føre tilsyn med de faktorer som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, herunder biologiske faktorer som for eksempel et virusutbrudd. De siste månedene har vi ført tilsyn med smitteverntiltak blant annet ved serveringssteder, treningssentre, butikker, barnehager og solarier. Nå styrkes tilsyn med etterlevelse av regelverket for karantene og isolasjon.

Det er et ønske fra nasjonalt hold om at kommunene skal styrke tilsyn med etterlevelsen av smitteverntiltakene etter covid-19-forskriften, og vi har derfor fått en ny medarbeider, Knut Hagen, som skal bidra til at vi kan utføre flere tilsyn i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran og Lunner. Kommuneoverlegene hos oss i Fagrådet for miljørettet helsevern har fremmet et ønske om at vi skal følge opp hvordan arbeidsgiverne legger til rette for overholdelse av regelverket for karantene og isolasjon.

Tilsyn med etterlevelsen av innreisekarantene vil framover være en prioritert arbeidsoppgave for oss.

F.v.: Daglig leder Randi Haugen, avdelingsingeniør Miriam Tessem Strøm og avdelingsingeniør Knut Hagen.