Landsomfattende tilsyn ved solarier

 

 

 

 

 

Miljørettet helsevern IKS deltar i uke 11 og 12 i en landsomfattende tilsynskampanje ved solarier som arrangeres av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

 • Soling i solarium gir økt risiko for hudkreft, og risikoen er høyere for de som startet solariebruk i ung alder. I Norge har vi hatt 18-årsgrense siden 2012.
 • I Kreftforeningens solvaneundersøkelse for ungdom fra 2020 svarte 3 av 10 at de hadde brukt solarium siste året. I aldersgruppen 15-17 år svarte 2 av 10 at de hadde brukt solarium siste året, dette til tross for at det er 18-årsgrense.
 • Norge ligger på verdenstoppen i antall tilfeller av hudkreft. Det er en tydelig sammenheng mellom solariebruk og hudkreft, viser forskningen.
 • Fokus under tilsynskampanjen vil være:
  • Har virksomheten et tilfredsstillende system for alderskontroll?
  • Har de ansvarlige for daglig drift av solarievirksomhetene og ansatte som har kundekontakt bestått solarieprøven?
  • Har virksomheten DSAs versjon av advarselsplakaten lett synlig i lokalet?
  • Har virksomhetene videreformidlet innholdet i DSAs informasjonsbrosjyre til hver enkelt kunde?
  • Er virksomheten meldt til DSA?

 

Les mer om soling i solarium her:

https://dsa.no/sol-og-solarium/bruk-av-solarium

https://dsa.no/sol-og-solarium/sol-og-solarium-og-helserisiko