Ledig stilling som rådgiver i miljørettet helsevern og folkehelse

Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap for Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner. Enheten har fem årsverk og utøver lovpålagte oppgaver innen miljørettet helsevern og folkehelse i samarbeid med kommuneoverlegene i kommunene.

Rådgiver miljørettet helsevern og folkehelse,

100 % fast stilling

Miljørettet helsevern IKS for Gjøvik, Toten, Land, Gran og Lunner.

Arbeids- og ansvarsområde:

 • Saksbehandling og tilsyn etter gjeldende regelverk innen folkehelse og miljørettet helsevern
 • Utredning, rådgivning og saksbehandling innenfor fagområdet
 • Arbeid knyttet til prosjekt kan bli en del av stillingen

Kvalifikasjoner:     

 • Minimum 3-årig utdanning fra universitet eller høgskole innen relevant fagkrets. Det kreves relevant utdanning. Aktuell utdanning kan være innen juss, helsefag, folkehelse, HMS, ingeniørfag eller naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag
 • Erfaring fra arbeidsområdet eller tilsvarende fagområder, samt erfaring fra offentlig saksbehandling er en fordel
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner i norsk skriftlig og muntlig
 • God digital kompetanse (Microsoft Office, sak-/arkivsystemer)

Egenskaper:

 • Evne til å sette seg inn i nye problemstillinger og gjøre gode faglige vurderinger
 • Omgjengelig og positiv med godt humør
 • Fleksibel, løsnings- og resultatorientert
 • God rolleforståelse innen forvaltning og myndighetsutøvelse
 • Evne til å jobbe systematisk, selvstendig og i samarbeid med andre
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt og sterkt fagmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Søker må ha gyldig førerkort (klasse B) og kunne disponere egen bil til bruk i tjenestekjøring. Bilgodtgjørelse etter statens satser
 • Vanlige kommunale ansettelsesvilkår (fleksitid) og god pensjonsordning gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Opplæring og relevante kurs

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til: Randi Haugen (daglig leder), tlf.  970 23 621 (randi@mrhv.no).

Arbeidssted: Selskapet har lokaler i Mustad Næringspark på Gjøvik

Søknad sendes elektronisk til: randi@mrhv.no

Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist: 03.05.2024