Luften er for alle – Innlegg i OA om bråtebrenning

“Bråtebrenning gir folk astmaanfall” var overskriften i et avisoppslag hvor kommuneoverlegen i Vestre Toten og Søndre Land, Jens Mørch uttaler seg om helseproblematikken knyttet til bråtebrenning.

 

Ubehag og helseproblemer

– Noen synes visst ikke det blir ordentlig vår uten å ha svidd av gammelt gras, men de glemmer at røyken skaper ubehag og helseproblemer for andre. Luften er for alle, sier han og ber folk ta hensyn til allergikere, astmatikere, kolsrammede og hjertesviktpasienter.

Mange av dem tvinges til å holde seg innendørs på grunn av andres hensynsløse brenning.

Om halmbrenning

Kommuneoverlegen har imidlertid en viss forståelse for bønder som driver med halmbrenning.

– Det kan være enkelte tungtveiende grunner til halmrenning i landbruket, men det bør ikke foregå på kveldstid eller på helg og helligdager, presiserer han.

Lokale forskrifter

Kommunene har anledning til å regulere bråtebrenningen i lokale forskrifter. Nordre Land er blant dem som har den mest restriktive lovforskriften.

– Nordre Land har et totalforbud mot bråtebrenning, og krever også dispensasjonssøknad for halmbrenning. I Søndre Land ble derimot forsøket på å lage en lokal forskrift nedstemt av kommunestyret for et drøyt år siden. Vedtaket skal etter planen revurderes om ett år, påpeker Mørch.

Han oppfordrer folk til å sjekke forskriftene om åpen brenning på hjemmesiden til deres egen kommune.

– Det finnes andre gode og miljøvennlige måter å kvitte seg med organisk avfall på, konkluderer kommuneoverlegen og viser til at miljøstasjonenes åpningstider også finnes på nett.

Artikkelen ble publisert i Oppland Arbeiderblads papirutgave lørdag 08.04.2017.

Les hele artikkelen fra Oppland Arbeiderblad her.