Meierilandet, Fluberg båtbrygge og badeplass

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
22.06.22 08:14 16,7 1 2 x
07.06.21 11.55 2 1 x
17.06.20 09:40 19,9 3 1 x
05.07.19 17,1 3 2 x
21.06.18 08:40 14,2 9 1 x