her for vår sluttrapport fra tilsyn med asylmottak i Gjøvikregionen og Gran (2015-2018).