Dårlig inneklima i din bolig?

De siste månedene har vi erfart en økning i antall henvendelser relatert til dårlig inneklima i private boliger. Innbyggerne melder om problemer med det de opplever som “tung/tett” luft, høy luftfuktighet og enkelte ganger også synlig muggvekst både på bad og i oppholdsrom. Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre […]

Les mer...