VERDENSDAGEN FOR FYSISK AKTIVITET DEN 10. MAI 2016

Kom og hør: Jan Helgerud og Jan Hoff ,medisinprofessorer fra NTNU,presentere treningsopplegget 4 x 4. Trening – for helse og livskvalitet.

De presenterer sine treningsopplegg med dokumentert effekt på en rekke lidelser, på en engasjerende og motiverende måte – et opplegg som kan tilpasses fra vugge til grav.

Målsetting er å få til et tverrfaglig samarbeid mellom ulike profesjoner, som sammen kan jobbe for bedre helsetilstand for en rekke helsetilstander.

Målgruppe: leger, fysioterapeuter, gymlærere, de som jobber med rehabilitering, psykisk helse, barn, unge, gamle, trenere osv., osv.

Sett av dagen nå!

Sted: Quality Hotel Strand Gjøvik, pris 650 inkl. lunsj (påmelding innen 1. mars 2016) og 750 kr inkl. lunsj (påmelding innen 15. april 2016). Detaljert program med påmelding blir sendt ut på nyåret.

Sett av dagen allerede nå og del informasjonen om konferansen til de som kan ha nytte av å være med!

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS, Studievegen 7, 2815 Gjøvik, postmottak@ghmt.no