Bøhrentangen (Harestuvannet)

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 08.08.22 08:15 2 0 x 22.06.22 10:00 19,0 0 12 x 04.08.21 09:50 19,0 16 4 x 07.06.21 08.35 2 1 x 19.08.20 09:10 21,1 5 1 x 10.06.20 09:45 16,2 16 18 x

Les mer...

Sveavannet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 08.08.22 07:45 0 3 x 22.06.22 09:25 18,0 0 0 x 04.08.21 09:10 17,0 13 4 x 07.06.21 08.35 9 ikke påvist x 19.08.20 08:30 20,0 1 0 x 10.06.20 09:00 14,8 0 190 x

Les mer...

Kalvsjø

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 08.08.22 07:25 4 5 x 22.06.22 09:00 18,0 3 3 x 04.08.21 08:45 18,0 16 4 x 07.06.21 08:10 2 ikke påvist x 19.08.20 08:00 20,4 9 27 x 10.06.20 08:30 15,2 5 14 x  

Les mer...

Kjevlingen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 08.08.22 07:10 15 21 x 22.06.22 08:45 19 2 3 x 04.08.21 08:30 18,0 5 21 x 07.06.21 10.00 8 ikke påvist x  

Les mer...