Ulsjøen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 12.06.23 11:30 18,0 0 1 x 11.07.22 13:00 18,8 1 0 x

Les mer...

Grønvolddammen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 12.06.23 11:55 14,7 6 1 x 11.07.22 12:15 15,0 17 0 x 13.07.21 11:25 16,0 73 3 x 29.07.19 10:55 19,7 48 11 x 26.06.18 10:27 15,6 18 ikke påvist x  

Les mer...

Våten båt- og badeplass

  Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 12.06.23 13:30 18,0 1 ikke påvist x 23.06.22 10:05 18,5 83 13 x 14.06.21 08:50 13 2 x  02.07.20 11:30 17,0 59 7 x 26.06.18 12:40 18,8 5 1 x

Les mer...

Brovollshølen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 12.06.23 12:25 12,0 1 ikke påvist x 23.06.22 11:30 14,5 31 16 x 14.06.21 09:45 10 1 x 07.07.20 09:45 11,5 150 21 x 02.07.20 13:15 15,5 160 20 x 29.07.19 11:30 13,8 8 1 x 19.06.19 11:20 […]

Les mer...

Møllerstufossen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 12.06.23 13:00 15,0 9 1 x 23.06.22 11:03 15,5 41 0 x 28.06.21 11:15 18,0 22 3 x 07.07.20 09:45 11,5 52 15 x 02.07.20 12:30 14,0 200 26 x   19.06.19 11:00 12,0 13 1 x 26.06.18 […]

Les mer...

Øiom

  Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 23.06.22 10:36 14,8 13 1 x 28.06.21 11:30 18,0 50 4 x 29.07.19 12:05 15,0 71 22 x 29.07.19 12:05 21,0 30 5 x 26.06.18 12:15 16,4 4 1 x

Les mer...

Dokka camping

  Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 23.06.22 11:50 – 3 0 x 28.06.21 11:45 14,0 6 1 x 14.06.21 10:25 110 26 x 07.07.20 09:50 11,4 190 44 x 02.07.20 13:00 16,0 170 22 x 29.07.19 11:50 16,0 14 2 x 26.06.18 11:30 […]

Les mer...