Kråkvika

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 22.06.22 08:45 15,9 5 1 x 28.06.21 13:00 23 3 1 x 07.06.21 11.00 ikke påvist 6 x 17.06.20 08:15 19,0 8 11 x 29.07.19 13:35 23,4 ikke påvist 1 x 17.06.19 11:10 17,6 5 ikke påvist x

Les mer...

Sagvika

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 23.06.22 13:10 – 6 4 x 14.06.21 11:00 2 2 x 17.06.20 10:10 21,0 2 7 x 29.07.19 13:00 26,5 33 11 x 19.06.19 12:00 18,0 1 0 x

Les mer...

Brakarbrygga

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 01.07.19 15,5 2 2 x 13.08.18 07:20 18,1 1 1 x

Les mer...

Grimebakken

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 25.06.18 12:30 17,5 2 1 x

Les mer...

Landåsvatnet

Denne siden er under utvikling. Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel  

Les mer...