Landåsvatnet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 12.06.23 14:50 19,3 ikke påvist ikke påvist x 11.07.22 14:25 18,1 2 1 x 29.07.19 12:45 23,9 4 1 x 09.07.18 08:50 19,4 20 ikke påvist  x 26.06.18 13:20 18,4 ikke påvist ikke påvist   x* *Forekomst av […]

Les mer...

Grimebakken

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 13.07.22 12:24 17,0 1 13 x

Les mer...

Brakarbrygga

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 01.07.19 15,5 2 2 x 13.08.18 07:20 18,1 1 1 x

Les mer...

Grimebakken

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 25.06.18 12:30 17,5 2 1 x

Les mer...

Landåsvatnet

Denne siden er under utvikling. Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel  

Les mer...