Trevatn, Vassendlandet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 30.06.22 11.30 25 ikke påvist x 21.07.21 20:15 22,0 11 4 x 16.06.21 20 16 3 ikke påvist x 17.06.20 09:10 21,9 4 3 x 29.07.19 14:10 26,0 17 3 x 17.06.19 11:50 19,4 2 1 x

Les mer...

Trevatn velparken

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 22.06.22 10:10 18,3 28 2 x 21.07.21 20:15 23,0 7 3 x 16.06.21 20:30 16 28 2 x 17.06.20 10:00 18,3 2 ikke påvist x 29.07.19 14:25 24,0 6 2 x 17.06.19 12:15 17,3 20 ikke påvist x

Les mer...

Meierilandet, Fluberg båtbrygge og badeplass

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 22.06.22 08:14 16,7 1 2 x 07.06.21 11.55 2 1 x 17.06.20 09:40 19,9 3 1 x 05.07.19 17,1 3 2 x 21.06.18 08:40 14,2 9 1 x

Les mer...

Lyngstrand

  Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 22.06.22 08:30 16,7 1 2 x 28.06.21 09:50 19,0 5 4 x 07.06.21 11.30 ikke påvist 5 x 17.06.20 09:10 19,7 17 9 x 29.07.19 13:20 24,3 17 5 x 01.07.19 16,3 2 6 x

Les mer...

Holmen Mølle

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 22.06.22 09:15 15,6 ikke påvist 6 x 28.06.21 13:30 19,0 7 3 x 17.06.20 08:40 18,3 36 37 x 29.07.19 14:00 24,5 3 ikke påvist x 17.06.19 10:30 14,2 13 9 x

Les mer...

Kråkvika

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 22.06.22 08:45 15,9 5 1 x 28.06.21 13:00 23 3 1 x 07.06.21 11.00 ikke påvist 6 x 17.06.20 08:15 19,0 8 11 x 29.07.19 13:35 23,4 ikke påvist 1 x 17.06.19 11:10 17,6 5 ikke påvist x

Les mer...

Sagvika

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 23.06.22 13:10 – 6 4 x 14.06.21 11:00 2 2 x 17.06.20 10:10 21,0 2 7 x 29.07.19 13:00 26,5 33 11 x 19.06.19 12:00 18,0 1 0 x

Les mer...

Ligarda brygge/ Librygga

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 14.06.2021 08:15 ikke påvist 1 x 17.06.20 08:30 18,0 3 20 x 05.07.19 16,1 2 1 x 13.08.18 08:00 18,0 1 1 x

Les mer...

Sæen v/Lomsdalen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 14.06.2021 07:35 20 ikke påvist x 17.06.20 08:00 18,4 ikke påvist ikke påvist x 01.07.19 14,6 13 4 x 21.06.18 08:00 10,7 2 1 x

Les mer...

Landåsvatnet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 29.07.19 12:45 23,9 4 1 x 09.07.18 08:50 19,4 20 ikke påvist  x 26.06.18 13:20 18,4 ikke påvist ikke påvist   x* *Forekomst av organisk materiale påvist. Noe grumsete vann. Nye badevannsprøver tas i uke 28.

Les mer...