Skumsjøen

  Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 22.06.22 11:00 16,7 1 ikke påvist x     26.07.21 12:00 21,0 11 3 x     05.07.21 11:30 20,5 33 5 x     15.06.21 10:10 12,5 ikke påvist  ikke påvist x     16.07.20 11:35 […]

Les mer...

Bråstad badeplass

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 22.06.22 11:00 14,1 1 3 x 21.07.21 12:20 19,0 0 18 x 07.06.21 14:30 18,0 4 1 x 15.07.20 14:15 16,6 1 3 x 16.06.20 11:37 19,2 2 1 x 02.06.20 11:20 15,4 ikke påvist ikke påvist x […]

Les mer...

Skumsrudvollene

  Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 22.06.22 10:20 15,4 42 16 x 21.07.21 11:30 18,0 7 4 x 05.07.21 11:40 – 33 10 x 15.07.20 11:30 16,9 11 6 x 16.06.20 10:30 18,4 110 16 x 01.07.19 11:50 17,2 5 12 x

Les mer...

Sveastranda

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 22.06.22 10:42 15,2 21 12 x 21.07.21 11:55 20,0 24 15 x 05.07.21 11:20 – 82 20 x 07.06.21 14:10 19,0 7 1 x 11.08.20 (ytterste vika) 09:52 16,6 0 1 x 11.08.20 (innerste vika) 09:48 16,8 1 […]

Les mer...

Fastland

Prøvetakingsted: Stupetårn  Dato  Klokka Temp °C pH Turbiditet/Farge Siktedyp E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 22.06.22 12:15 18,6 8,8 0,42/13 4,0 2 2 x 26.07.21 10:30 20,0 9,0 0,65/8 3,7 2 0 x 19.07.21 10:20 22,0 8,7 – 4,0 10 0 x 13.07.21 15:00 22,0 9,0 0,57/6 4,0 […]

Les mer...

Furuodden

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 22.06.22 09:30 14,6 23 7 x 07.06.21 12:00 – 3 2 x 15.07.20 13:00 15,8 9 3 x 16.06.20 09:41 16,6 14 7 x 01.07.19 12:15 15,8 6 7 x 18.06.19 10:30 12,0 10 3 x

Les mer...

Rambekkvika

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 22.06.22 11:56 15,1 46 36 x     19.07.21 11:25 19,0 36 25 x     05.07.21 10:30   9 3 x     07.06.21 13:55 18,0 43 16 x     14.07.20 13:25 15,2 57 20 x […]

Les mer...

Bondelia strand

Dato Klokka Temp. E.coli Intestinaleenterokokker God Mindregod Ikke akseptabelt 19.07.21 (brygga) 11:45 18,0 10 0 x     19.07.21 (bukta) 11:50 19,0 11 13       05.07.21 10:20 – 11 1 x     11.06.21 (brygga) 11:25 14,0 82 4 x     11.06.21 (bukta) 11:20 15,2 37 66 x     07.06.21 13:46 […]

Les mer...

Skonnordtjernet

  Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 13.07.21 10:40 20,0 4 6 x 30.06.20 09:00 21,0 8 2 x 29.07.19 09:40 23,2 5 0 x 26.06.18 09:20 16,6 20 2 x

Les mer...

Abbortjern

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 13.07.21 10:55 20,0 0 0 x 30.06.20 09:20 19,5 1 5 x 29.07.19 10:10 22,9 4 7 x 26.06.18 09:50 16,7 0 10 x

Les mer...