Utleieboliger og boforhold: Sjekkliste med råd fordelt på fagområder

Mange som leier bolig sliter med problemer relatert til inneklimaet, som fukt, mugg og tett luft. Godt inneklima er av stor betydning for helse og trivsel, særlig fordi vi oppholder oss mye innendørs i Norge. I forbindelse med et tverrfaglig prosjekt med tilsyn i utleieboliger i Gjøvik kommune ble det utarbeidet en sjekkliste med gode […]

Les mer...

Samlerapport fra tverrfaglig prosjekt med tilsyn i utleieboliger i Gjøvik kommune 2018-2020

Det ble gjennomført et tverrfaglig prosjekt med tilsyn i utleieboliger i Gjøvik kommune i perioden 2018 – 2020. Prosjektet var et samarbeid mellom Gjøvik brannvesen, Gjøvik kommunes byggesaksavdeling og Miljørettet helsevern IKS. Samlerapporten fra prosjektet er nå ferdigstilt og du finner den her. Samlerapporten har fokus på miljørettet helsevern. Brannvesenet og byggesaksavdelingen har gitt innspill. […]

Les mer...

Dårlig inneklima?

Informasjon, råd og sjekkliste for inneklima Mange som leier bolig sliter med problemer relatert til inneklimaet, som fukt, mugg og tett luft. Her finner du en kort oversikt over informasjon og råd for å bedre inneklimaet, samt en nyttig sjekkliste.

Les mer...

Du bør kunne klare deg selv i minst tre døgn

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 31. oktober starter en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap. – Målet med Egenberedskapsuka 2022, som gjennomføres 31. oktober – 6. november, er å gjøre oss bedre rustet på å stå imot kriser. Du har nok […]

Les mer...

Avløpsslam

Regelverket for bruk av avløpsslam er strengt, både med hensyn til krav til slamkvalitet og bruk. Dette sikrer at landbruket kan nyttig­gjøre seg ressursene i avløpsslam på en trygg og bærekraftig måte.   Regelverk til lagring og bruk av avløpsslam: Lagring og bruk av avløpsslam er regulert gjennom forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav […]

Les mer...

Ulsjøen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 11.07.22 13:00 18,8 1 0 x

Les mer...

Abbortjern

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 11.07.22 12:05 17,6 1 2 x 13.07.21 10:55 20,0 0 0 x 30.06.20 09:20 19,5 1 5 x 29.07.19 10:10 22,9 4 7 x 26.06.18 09:50 16,7 0 10 x

Les mer...

Landåsvatnet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 11.07.22 14:25 18,1 2 1 x 29.07.19 12:45 23,9 4 1 x 09.07.18 08:50 19,4 20 ikke påvist  x 26.06.18 13:20 18,4 ikke påvist ikke påvist   x* *Forekomst av organisk materiale påvist. Noe grumsete vann. Nye badevannsprøver […]

Les mer...

Strandenga leirsted

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 12.07.22 10:03 13,7 9 1 x

Les mer...

Veltmannåadammen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 12.07.22 12:20 13,7 84 17 x 22.06.22 10:40 14,7 6 1 x 26.07.21 10:30 19,0 9 7 x 05.07.21 11:15 16,2 23 8 x 07.06.21 11:45 13,7 35 2 x 20.07.20 11:20 12,8 88 23 x 16.07.20 11:02 […]

Les mer...