Veltmannåadammen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 22.06.22 10:40 14,7 6 1 x 26.07.21 10:30 19,0 9 7 x 05.07.21 11:15 16,2 23 8 x 07.06.21 11:45 13,7 35 2 x 20.07.20 11:20 12,8 88 23 x 16.07.20 11:02 11,4 210 11 x 09.06.20 10:15 […]

Les mer...

Årsrapport 2021

Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven, strålevernloven og tilhørende forskrifter. Vi har nå publisert årsrapporten for 2021:Årsrapport 2021 Miljørettet helsevern IKS.

Les mer...

Avløpsslam

Regelverket for bruk av avløpsslam er strengt, både med hensyn til krav til slamkvalitet og bruk. Dette sikrer at landbruket kan nyttig­gjøre seg ressursene i avløpsslam på en trygg og bærekraftig måte.   Regelverk til lagring og bruk av avløpsslam: Lagring og bruk av avløpsslam er regulert gjennom forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav […]

Les mer...

Abbortjern

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 13.07.21 10:55 20,0 0 0 x 30.06.20 09:20 19,5 1 5 x 29.07.19 10:10 22,9 4 7 x 26.06.18 09:50 16,7 0 10 x

Les mer...

Folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2021 er publisert

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2021. Årets tema er fysisk aktivitet, og flere nye indikatorer er på plass. Folkehelseprofilene er unike rapporter for hver enkelt kommune og for bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Profilene gir informasjon om befolkningens helsetilstand og viktige faktorer som påvirker denne. Bare tre av ti voksne […]

Les mer...

Godt nyttår!

«Annerledesåret» 2020 nærmer seg slutten og vi i Miljørettet helsevern IKS ønsker alle et godt nyttår. . Ta vare på hverandre Husk å følge de nasjonale rådene for hvordan man best mulig kan gjennomføre nyttårsfeiringen og samtidig ivareta smittevernet. . Disse anbefalingene gjelder for hele landet. I kommuner med stort smittetrykk kan det være strengere […]

Les mer...

Tilsyn 2020- Smittevern i barnehager

Miljørettet helsevern IKS er i gang med tilsyn med smittevern i barnehager i regionen. Godt smittevern generelt og rundt det pågående utbruddet av covid-19 (koronavirus) spesielt er viktig for å forebygge spredning av smittsomme sykdommer. De generelle smitteverntiltakene i samfunnet gjelder også i barnehagene.  Formålet med tilsynene er å vurdere om barnehagene drives på en […]

Les mer...

Hold avstand på minimum en meter

Hold avstand på minimum en meter – når du sitter ved bord med andre enn dem du bor sammen med. Serveringssteder må legge til rette for dette. Husk god håndhygiene og hold deg hjemme hvis du er syk! Det er derfor ekstra viktig at alle spisesteder sørger for at det er mulig å holde minst […]

Les mer...

Ta hensyn til hverandre og naturen med friluftslivets koronavettregler

Friluftslivets koronavettregler ble utarbeidet som en kampanje for friluftslivet i forbindelse med årets påske. Kampanjen var et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Den Norske Turistforening (DNT), Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes landsforbund og Oslofjorden friluftsråd. Selv om påska nå er overstått, er koronavettreglene like aktuelle: Plakat med koronavettregler i både kort- og langversjon, og informasjonsvideoen om koronavettreglene finner du […]

Les mer...

God påske!

Miljørettet helsevern IKS ønsker alle en riktig god påskeferie, selv om den kanskje ikke blir som planlagt. 🐥☀️🐥 Vi deler  Den Norske Turistforening (DNT) sin artikkel med 10 tips til påskestemning: https://www.dnt.no/…/nyhet…/20402-10-tips-til-paskestemning/. Pass godt på hverandre, ring venner og familie, gå turer sammen og vær kreative innenfor restriksjonenes rammer. Påskehilsen fra oss i Miljørettet helsevern IKS🐥 […]

Les mer...