Du bør kunne klare deg selv i minst tre døgn

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 31. oktober starter en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap. – Målet med Egenberedskapsuka 2022, som gjennomføres 31. oktober – 6. november, er å gjøre oss bedre rustet på å stå imot kriser. Du har nok […]

Les mer...

Avløpsslam

Regelverket for bruk av avløpsslam er strengt, både med hensyn til krav til slamkvalitet og bruk. Dette sikrer at landbruket kan nyttig­gjøre seg ressursene i avløpsslam på en trygg og bærekraftig måte.   Regelverk til lagring og bruk av avløpsslam: Lagring og bruk av avløpsslam er regulert gjennom forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav […]

Les mer...

Ulsjøen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 11.07.22 13:00 18,8 1 0 x

Les mer...

Abbortjern

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 11.07.22 12:05 17,6 1 2 x 13.07.21 10:55 20,0 0 0 x 30.06.20 09:20 19,5 1 5 x 29.07.19 10:10 22,9 4 7 x 26.06.18 09:50 16,7 0 10 x

Les mer...

Landåsvatnet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 11.07.22 14:25 18,1 2 1 x 29.07.19 12:45 23,9 4 1 x 09.07.18 08:50 19,4 20 ikke påvist  x 26.06.18 13:20 18,4 ikke påvist ikke påvist   x* *Forekomst av organisk materiale påvist. Noe grumsete vann. Nye badevannsprøver […]

Les mer...

Strandenga leirsted

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 12.07.22 10:03 13,7 9 1 x

Les mer...

Veltmannåadammen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 12.07.22 12:20 13,7 84 17 x 22.06.22 10:40 14,7 6 1 x 26.07.21 10:30 19,0 9 7 x 05.07.21 11:15 16,2 23 8 x 07.06.21 11:45 13,7 35 2 x 20.07.20 11:20 12,8 88 23 x 16.07.20 11:02 […]

Les mer...

Årsrapport 2021

Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven, strålevernloven og tilhørende forskrifter. Vi har nå publisert årsrapporten for 2021:Årsrapport 2021 Miljørettet helsevern IKS.

Les mer...

Folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2021 er publisert

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2021. Årets tema er fysisk aktivitet, og flere nye indikatorer er på plass. Folkehelseprofilene er unike rapporter for hver enkelt kommune og for bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Profilene gir informasjon om befolkningens helsetilstand og viktige faktorer som påvirker denne. Bare tre av ti voksne […]

Les mer...

Godt nyttår!

“Annerledesåret” 2020 nærmer seg slutten og vi i Miljørettet helsevern IKS ønsker alle et godt nyttår. . Ta vare på hverandre Husk å følge de nasjonale rådene for hvordan man best mulig kan gjennomføre nyttårsfeiringen og samtidig ivareta smittevernet. . Disse anbefalingene gjelder for hele landet. I kommuner med stort smittetrykk kan det være strengere […]

Les mer...