Kjevlingen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 22.06.22 08:45 19 2 3 x 04.08.21 08:30 18,0 5 21 x 07.06.21 10.00 8 ikke påvist x  

Les mer...

Hold temperaturen på varmtvannstanken over 70 grader

Med dyr strøm er det mange som ser på ulike tiltak for å spare på strømmen, og noen velger å skru ned temperaturen/skru av varmtvannstanken når de reiser på ferie. Vi anbefaler at man ikke gjør dette. Lavere temperaturer på varmtvannstanken kan føre til gode vekstforhold for legionellabakterien som trives best i temperaturer mellom 20 […]

Les mer...

Har du målt radon i din bolig?

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober til midten av april. Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to månede Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel dagligstue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst […]

Les mer...

Hudpleievirksomhet hjemme?

Vi ser at en del starter opp med hudpleie, vippeextensions, manikyr osv. i eget hjem. Iht. forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v skal lokaler som benyttes til frisør- og hudpleievirksomhet tilfredsstille hygienekrav i forskriften og meldes til kommunen før de tas i bruk. Dette gjelder også de som utfører hudpleievirksomhet eller […]

Les mer...

Kjørkjetangen, Nes

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 07.06.21 10.00 16 2 x  

Les mer...

Kommunene styrker tilsyn etter covid-19-forskriften

En av Miljørettet helseverns oppgaver er å føre tilsyn med de faktorer som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, herunder biologiske faktorer som for eksempel et virusutbrudd. De siste månedene har vi ført tilsyn med smitteverntiltak blant annet ved serveringssteder, treningssentre, butikker, barnehager og solarier. Nå styrkes tilsyn med etterlevelse av regelverket for […]

Les mer...

Smitteverntiltak ved treningssentre i regionen

For å forenkle og effektivisere smittesporingen under covid-19-pandemien, ber kommuneoverlegene om at treningssentrene i regionen registrerer både når besøkende kommer og går, og oppbevarer disse opplysningene i 14 dager.  Miljørettet helsevern IKS sendte ut et informasjonsbrev til treningssentrene i regionen om dette i forrige uke. Vi minner om at Virke har laget en egen smittevernveileder […]

Les mer...

Husk å forebygge Legionella på hytta

Fra og med i dag, den 20. april, oppheves det såkalte «hytteforbudet». Til nå har det ikke vært tillatt å overnatte på hytta si om den ligger utenfor bostedskommunen. Hvis du planlegger å reise på hytta nå som forbudet oppheves, kan det være lurt å gjennomføre noen tiltak for å forhindre Legionella. Foto: Colourbox, hentet […]

Les mer...

Med ønske om en gledelig jul!

Siste fagrådsmøte med kommuneoverlegene ble holdt i hyggelige omgivelser ved Peder Balke-senteret på Kapp i Østre Toten. Vi ønsker våre samarbeidspartnere og alle innbyggerne i medlemskommunene en riktig gledelig jul og et godt nytt år!

Les mer...

Vårt avfall – en ressurs

Fredag 19. oktober var vi på besøk på Lillehammer hos Gudbrand Skinnerlien i Miljørettet helsevern i Sør-Gudbrandsdal. Fram til lunsj var vi på Mjøsanlegget hvor vi fikk en innføring i arbeidet de gjør med å omdanne matavfall til våtgjødsel, kompost og biogass.               Mjøsanlegget kan behandle opp mot 30.000 […]

Les mer...