Einafjorden, sentrum

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 17.08.23 08:25 16,0 21 5 x 17.07.23 13:45 18,0 86 21 x 06.06.23 10:20 8,7 0 0 x 22.06.22 11:35 17,3 11 4 x 05.07.21 10:45 20,5 18 3 x 07.06.21 11:25 18,6 6 1 x 09.06.20 10:00 […]

Les mer...

Holetjernet

17.08.23: PÅ GRUNN AV FLOMSITUASJONEN, HAR VI TATT ET UTVALG BADEVANNSPRØVER I KOMMUNENE. Disse er markert med *.  Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 14.08.23* 15:30 17,7 2 0 x 17.07.23 13:30 18,9 1 0 x 06.06.23 09:55 15,8 1 1 x 12.07.22 11:45 […]

Les mer...

Sillongen

17.08.23: PÅ GRUNN AV FLOMSITUASJONEN, HAR VI TATT ET UTVALG BADEVANNSPRØVER I KOMMUNENE. Disse er markert med *.  Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 14.08.23* 15:30 18,2 9 1 x 17.07.23 13:15 17,9 15 23 x 06.06.23 09:00 14,5 1 2 x 12.07.22 10:45 […]

Les mer...

Veltmannåadammen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 17.07.23 15:00 14,5 180 9 x 06.06.23 11:00 11,0 33 5 x 12.07.22 12:20 13,7 84 17 x 22.06.22 10:40 14,7 6 1 x 26.07.21 10:30 19,0 9 7 x 05.07.21 11:15 16,2 23 8 x 07.06.21 11:45 […]

Les mer...

Steffensrud

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 06.06.23 09:30 15,5 0 2 x 22.06.22 12:10 17,8 2 20 x 07.06.21 10:30 19,2 1 ikke påvist x 09.06.20 09:00 14,6 2 ikke påvist x 18.06.19 – 16,5 1 ikke påvist x 19.07.18 07:35 21,9 3 ikke […]

Les mer...

Engenstranda

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 13.07.22 12:00 19,0 22 1 x 05.07.21 10:30 21,2 58 23 x 07.06.21 11:10 17,1 ikke påvist 2 x 09.06.20 09:45 11,9 3 2 x 18.06.19 – 15,0 9 5 x 13.08.18 11:40 21,7 5 0 x 17.07.18 […]

Les mer...

Eriksrudtjernet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 12.07.22 11:05 19,5 0 2 x 07.06.21 09.50 19,0 1 2 x 09.06.20 08:30 13,8 1 1 x 16.07.19 09:15 19,0 5 0 x 19.07.18 07:35 22,1 ikke påvist ikke påvist x

Les mer...

Hersjøen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 22.07.21 18:00 – 54 5 x 16.07.19 07:30 15,0 2 0 x

Les mer...