Vanlige sykdommer hos barnehagebarn

Kommuneoverlegene tilknyttet Miljørettet helsevern IKS har revidert veilederen Vanlige sykdommer hos barnehagebarn Veiledningen er basert på Folkehelseinstituttets artikkel: Når må barn være hjemme fra barnehagen? – FHI

Les mer...

Lurer du på hvordan vi kan redusere radonnivået i boligene våre?

Ønsker du å lære mer om hvordan vi kan redusere radonnivåer i hjemmene våre? Radon folkeforskningsprosjekt i Gjøvik inviterer til åpent møte onsdag 25. januar 2023, klokka 18:30-20:00 på Quality Hotel Strand Gjøvik. Representanter fra Radonforeningen, Direktoratet for strålevern (DSA) og Miljørettet helsevern vil være til stedet.Det er gratis og åpent for alle, og man […]

Les mer...

IK-hjelperen for barnehager og skoler

  Miljørettet helsevern IKS har utarbeidet en IK-hjelper for barnehager og skoler med forslag til hvordan et internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. kan bygges opp.  IK-hjelperen er i tråd med veilederne, Miljø og helse i barnehagen (IS-2072) og Miljø og helse i skolen (IS-2073). IK-hjelperen kan lastes ned her: […]

Les mer...

Badevannskvalitet

Miljørettet helsevern IKS tar hver sommer badevannsprøver i kommunene.  Friluftsbad Risikoen for å bli syk ved utendørs bading i Norge er normalt liten. Dette skyldes bl.a. at det er få badestrender/badeplasser som ligger nær utslipp av avløpsvann. Prøvene viser, gjennom flere år, at badevannskvaliteten i våre kommuner generelt er bra. Miljørettet helsevern IKS tar ut […]

Les mer...

Grimebakken

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 13.07.22 12:24 17,0 1 13 x

Les mer...

Bøhrentangen (Harestuvannet)

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 08.08.22 08:15 2 0 x 22.06.22 10:00 19,0 0 12 x 04.08.21 09:50 19,0 16 4 x 07.06.21 08.35 2 1 x 19.08.20 09:10 21,1 5 1 x 10.06.20 09:45 16,2 16 18 x

Les mer...

Sveavannet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 08.08.22 07:45 0 3 x 22.06.22 09:25 18,0 0 0 x 04.08.21 09:10 17,0 13 4 x 07.06.21 08.35 9 ikke påvist x 19.08.20 08:30 20,0 1 0 x 10.06.20 09:00 14,8 0 190 x

Les mer...

Kalvsjø

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 08.08.22 07:25 4 5 x 22.06.22 09:00 18,0 3 3 x 04.08.21 08:45 18,0 16 4 x 07.06.21 08:10 2 ikke påvist x 19.08.20 08:00 20,4 9 27 x 10.06.20 08:30 15,2 5 14 x  

Les mer...

Monsestuelandet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 13.07.22 12:50 18,0 2 1 x 17.06.19 10:00 14,1 41 6 x 25.06.18 13:00 17,5 ikke påvist ikke påvist x

Les mer...

Grønvolddammen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 11.07.22 12:15 15,0 17 0 x 13.07.21 11:25 16,0 73 3 x 29.07.19 10:55 19,7 48 11 x 26.06.18 10:27 15,6 18 ikke påvist x  

Les mer...