Jarenvatnet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 17.07.24 10:30 18,7 10 29 x 12.06.24 11:00 15,9 2 2 x 18.07.23 15:40 19,5 6 4 x 12.06.23 10:00 19,2 0 2 x 27.06.22 09:40 21,0 5 5 x 05.07.21 10:05 – 5 7 x 07.06.21 08.55 […]

Les mer...

Eidsand

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker  Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 17.07.24 11:30 16,5 13 8 x 12.06.24 09:15 8,3 1 1 x 18.07.23 12:30 19,0 20 2 x 13.06.23 12:20 19,0 2 1 x 13.07.22 11:50 21,0 81 5 x 07.06.21 10.35 1 1 x 10.06.20 11:30 12,5 […]

Les mer...

Ulsnestangen

Dato Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 17.07.24 11:00 18,1 220 730 x 12.06.24 08:45 12 9 9 x 18.07.23 12:45 16,8 42 1 x 13.06.23 12:00 16,8 1 1 x 13.07.22 11:15 19,0 36 3 x 05.07.21 09:30 – 14 4 x 07.06.21 09.30 […]

Les mer...

Skutlandet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 17.07.24 09:50 17,7 13 27 x 12.06.24 08:05 9,3 0 17 x 18.07.23 13:15 0 6 x 13.06.23 11:25 14,4 1 ikke påvist x 27.06.22 08:35 15,0 11 6 x 07.06.21 08:25 2 ikke påvist x 24.06.20 08:45 […]

Les mer...

Bjoneroa, brygga

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 10.06.24 08:50 11,2 26 4 x 26.06.23 07:05 10 1 x 06.07.22 07:10 16,0 37 18 x 14.06.21 07:15 10 1 x 17.06.20 07:40 18,2 1 3 x 01.07.19 07:15 16,2 4 3 x 21.06.18 07:35 11,0 ikke […]

Les mer...

Kjørkjetangen, Nes

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 13.07.22 lav vannstand – ikke tatt prøve 07.06.21 10.00 16 2 x  

Les mer...

Tangen, fergeleie

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 01.07.19 07:00 15,8 4 1 x 21.06.18 07:20 10,4 2 ikke påvist x

Les mer...

Elvetangen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 19.06.18 08:35 10,6 68 16 x

Les mer...