Sveavannet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 18.07.23 14:10 18,0 5 0 x 12.06.23 08:00 17,5 ikke påvist 1 x 08.08.22 07:45 ikke påvist 3 x 22.06.22 09:25 18,0 ikke påvist ikke påvist x 04.08.21 09:10 17,0 13 4 x 07.06.21 08.35 9 ikke påvist […]

Les mer...

Kjevlingen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 18.07.23 13:40 18,1 6 2 x 12.06.23 07:35 19,2 ikke påvist 11 x 08.08.22 07:10 15 21 x 22.06.22 08:45 19 2 3 x 04.08.21 08:30 18,0 5 21 x 07.06.21 10.00 8 ikke påvist x  

Les mer...

Holmen Mølle

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 18.07.23 11:40 17,6 1 1 x 22.06.22 09:15 15,6 ikke påvist 6 x 28.06.21 13:30 19,0 7 3 x 17.06.20 08:40 18,3 36 37 x 29.07.19 14:00 24,5 3 ikke påvist x 17.06.19 10:30 14,2 13 9 x

Les mer...

Lyngstrand

  Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 18.07.23 11:00 18,3 1 0 x 12.06.23 14:50 14,6 5 2 x 22.06.22 08:30 16,7 1 2 x 28.06.21 09:50 19,0 5 4 x 07.06.21 11.30 ikke påvist 5 x 17.06.20 09:10 19,7 17 9 x 29.07.19 […]

Les mer...

Sagvika

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 18..07.23 10:50 19,0 12 9 x 12.06.23 14:10 19,4 2 1 x 23.06.22 13:10 – 6 4 x 14.06.21 11:00 2 2 x 17.06.20 10:10 21,0 2 7 x 29.07.19 13:00 26,5 33 11 x 19.06.19 12:00 18,0 […]

Les mer...

Strandenga leirsted

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 03.07.23 09:50 17,0 12 18 x 06.06.23 13:40 14,4 0 0 x 12.07.22 10:03 13,7 9 1 x

Les mer...

Bondelia strand

Dato Klokka Temp. E.coli Intestinaleenterokokker God Mindregod Ikke akseptabelt 03.07.23 11:20 17,2 5 28 x     06.06.23 08:30 9,8 11 3 x     12.07.22 12:31 17,5 9 29 x     05.07.22 (bukta) 09:52 15,2 210 47   x   19.07.21 (brygga) 11:45 18,0 10 0 x     19.07.21 (bukta) 11:50 19,0 […]

Les mer...

Panengen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 03.07.23 10:15 15,4 36 19 x 06.06.23 07:00 9,6 2 0 x 12.07.22 09:51 16,6 0 0 x 21.06.21 07:15 11,9 2 0 x 20.07.21 18:20 21,0 0 0 x 05.07.21 08:30 19,7 2 9 x 07.06.21 11:40 […]

Les mer...

Evjua

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 03.07.23 10:00 14,4 0 5 x 06.06.23 06:45 7,9 2 2 x 28.07.22 08:30 14,5 3 3 x 19.07.22 11:30 18,0 110 190 x 12.07.22 09:30 16,7 2 350 x 21.06.22 07:30 11,7 0 0 x 20.07.21 18:30 […]

Les mer...

Bråstad badeplass

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet God Mindre god Ikke akseptabel 03.07.23 10:40 18,3 3 8 x 06.06.23 15:15 13,6 0 2 x 12.07.22 11:20 15,8 1 0 x 22.06.22 11:00 14,1 1 3 x 21.07.21 12:20 19,0 0 18 x 07.06.21 14:30 18,0 4 1 x 15.07.20 14:15 […]

Les mer...