Gratis fagdag: “Attraktive lokalsamfunn” 10. mars 2020

Helseoversiktsgruppen i Gjøvikregionen, Gran, Lunner og Innlandet fylkeskommune inviterer til gratis fagdag den 10.03.20 på Raufoss. Hold av datoen og spre den gode nyheten videre til  andre som kan ha nytte av dagen! Se hele programmet her. I løpet av dagen vil dyktige fagfolk presentere sin kunnskap på området, i tillegg til at vi vil […]

Les mer...

Infoark om syke barn

Når må barnet være hjemme fra barnehagen? Kommuneoverlegene i Gjøvikregionen og Gran har laget en oversikt i tabellform med råd: Syke barn tabell- veileder for barnehager.  Det ble gjort noen mindre endringer høsten 2017 (kvalitetssikret av kommuneoverlegene). Vi minner samtidig om at det er viktig å vaske hendene for å forebygge smitte. God håndhygiene er vårt […]

Les mer...

Har du vært bortreist og ikke brukt dusjen på en stund?

Det kan bli oppvekst av legionellabakterier i vannrør og annet stillestående vann. Gjør derfor noen enkle tiltak før du tar i bruk dusjen etter ferien eller når du flytter inn på hybelen før studiestart. Legionellabakterien trives i lunkent, stillestående vann. Smitte overføres gjennom å puste inn små vanndråper (aerosoler) som kan dannes fra enkelte vannbaserte […]

Les mer...

Algeoppblomstring i Mjøsa – algene er ikke giftige

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har analysert de prøvene som er sendt inn fra badeplasser i Mjøsa. Mandag ettermiddag kom resultatet: den typen cyanobakterier som blomstret opp i Mjøsa i slutten av juli er ikke giftproduserende. NIVA anbefaler likevel ikke å bade der det er store mengder med cyanobakterier. Du ser da at vannet er […]

Les mer...

Tverrfaglig tilsyn med utleieboliger i Gjøvik kommune

Høsten 2018 ble det gjennomført et tverrfaglig pilotprosjekt med tilsyn i utleieboliger i Gjøvik kommune. Ved fem objekter ble det til sammen funnet 16 avvik og 22 anmerkninger fordelt på de tre fagområdene brannsikkerhet, byggesak og miljørettet helsevern. Bakgrunnen for prosjektet var en økning i antall henvendelser fra leietakere som klager på inneklima, blant annet […]

Les mer...

Årsrapport 2018

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS (GHMT) er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven, strålevernloven og tilhørende forskrifter. Trykk her for årsrapport for 2018

Les mer...

Nå er det dags for sjekk av hodelus

I kampen for å redusere hodelus oppfordrer Folkehelseinstituttet alle skoler og barnehager til å arrangere kampanje mot hodelus nå i uke 10 Voksne hodelus er 2-3 mm lange. Nymfer (unger) er mindre enn voksne lus. FHI – Preben Ottesen Hodelus er et tilbakevendende problem i skoler og barnehager. Anslagsvis er det en til to prosent […]

Les mer...

Fagdag om sosial ulikhet i helse

Hold av datoen 15. mai 2019! Helseoversiktsgruppa i Gjøvikregionen, Gran og Lunner og Oppland fylkeskommune arrangerer fagdag Fagdag på Gjøvik Onsdag 15. mai kl. 08.30–15.30 arranger Oppland fylkeskommune, i samarbeid med Helseoversiktsgruppa i Gjøvikregionen, Gran og Lunner, en gratis fagdag med temaet “sosial ulikhet i helse”. Fagdagen holdes på Quality Hotel Strand Gjøvik og det er […]

Les mer...

Ikke hent vann direkte fra Mjøsa

Kommuneoverlegen i Gjøvik, Siri Fuglem Berg, minner om at det er trygt å drikke vann fra springen, men ikke hent vann direkte fra Mjøsa. Hytteeiere og turgåere bør aldri hente drikkevann direkte fra Mjøsa, og nå er det grunn til å være ekstra varsom. Etter brannen ved Skreia renseanlegg i desember er det kontinuerlig utslipp […]

Les mer...

Med ønske om en gledelig jul!

Siste fagrådsmøte med kommuneoverlegene ble holdt i hyggelige omgivelser ved Peder Balke-senteret på Kapp i Østre Toten. Vi ønsker våre samarbeidspartnere og alle innbyggerne i medlemskommunene en riktig gledelig jul og et godt nytt år!

Les mer...