Tverrfaglig tilsyn med utleieboliger i Gjøvik kommune

Høsten 2018 ble det gjennomført et tverrfaglig pilotprosjekt med tilsyn i utleieboliger i Gjøvik kommune. Ved fem objekter ble det til sammen funnet 16 avvik og 22 anmerkninger fordelt på de tre fagområdene brannsikkerhet, byggesak og miljørettet helsevern. Bakgrunnen for prosjektet var en økning i antall henvendelser fra leietakere som klager på inneklima, blant annet […]

Les mer...

Årsrapport 2018

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS (GHMT) er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven, strålevernloven og tilhørende forskrifter. Trykk her for årsrapport for 2018

Les mer...

Nå er det dags for sjekk av hodelus

I kampen for å redusere hodelus oppfordrer Folkehelseinstituttet alle skoler og barnehager til å arrangere kampanje mot hodelus nå i uke 10 Voksne hodelus er 2-3 mm lange. Nymfer (unger) er mindre enn voksne lus. FHI – Preben Ottesen Hodelus er et tilbakevendende problem i skoler og barnehager. Anslagsvis er det en til to prosent […]

Les mer...

Fagdag om sosial ulikhet i helse

Hold av datoen 15. mai 2019! Helseoversiktsgruppa i Gjøvikregionen, Gran og Lunner og Oppland fylkeskommune arrangerer fagdag Fagdag på Gjøvik Onsdag 15. mai kl. 08.30–15.30 arranger Oppland fylkeskommune, i samarbeid med Helseoversiktsgruppa i Gjøvikregionen, Gran og Lunner, en gratis fagdag med temaet “sosial ulikhet i helse”. Fagdagen holdes på Quality Hotel Strand Gjøvik og det er […]

Les mer...

Ikke hent vann direkte fra Mjøsa

Kommuneoverlegen i Gjøvik, Siri Fuglem Berg, minner om at det er trygt å drikke vann fra springen, men ikke hent vann direkte fra Mjøsa. Hytteeiere og turgåere bør aldri hente drikkevann direkte fra Mjøsa, og nå er det grunn til å være ekstra varsom. Etter brannen ved Skreia renseanlegg i desember er det kontinuerlig utslipp […]

Les mer...

Med ønske om en gledelig jul!

Siste fagrådsmøte med kommuneoverlegene ble holdt i hyggelige omgivelser ved Peder Balke-senteret på Kapp i Østre Toten. Vi ønsker våre samarbeidspartnere og alle innbyggerne i medlemskommunene en riktig gledelig jul og et godt nytt år!

Les mer...

Vårt avfall – en ressurs

Fredag 19. oktober var vi på besøk på Lillehammer hos Gudbrand Skinnerlien i Miljørettet helsevern i Sør-Gudbrandsdal. Fram til lunsj var vi på Mjøsanlegget hvor vi fikk en innføring i arbeidet de gjør med å omdanne matavfall til våtgjødsel, kompost og biogass.               Mjøsanlegget kan behandle opp mot 30.000 […]

Les mer...

Bli med på vår navnekonkurranse (utsatt frist)!

I 2019 blir Lunner kommune medlem i Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS. I den forbindelse trenger vi et nytt navn! Har du noen gode og kreative forslag? Den opprinnelige fristen for innsending av forslag er utsatt til fredag 30. november. Bli med da vel! Vi har fått inn disse forslagene: – Miljørettet Helsevern Vestoppland IKS […]

Les mer...

Nasjonal tilsynskampanje og krav til miljørettet helsevern i sykehjem

Fra og med 1. oktober gjennomføres det en nasjonal tilsynskampanje for miljørettet helsevern i sykehjem. Tilsynskampanjen er i regi av Helsedirektoratet og NEMFO (Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid). Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS fører tilsyn på vegne av kommuneoverlegene her i regionen. Under kampanjen vil vi ha fokus på krav til internkontrollsystem, inneklima, legionella, fysisk tilrettelegging […]

Les mer...

Har du fått folkehelseundersøkelsen?

Fra og med uke 36 ble den nye folkehelse- og levekårsundersøkelsen “Liv, trivsel og helse i Oppland” sendt ut til tilfeldig utvalgte innbyggere i Oppland, per post eller levert på døren av frivillige. Har du mottatt undersøkelsen? Vi håper at du vil være med på å gi oss informasjon om hvordan det er å bo […]

Les mer...