Vårt avfall – en ressurs

Fredag 19. oktober var vi på besøk på Lillehammer hos Gudbrand Skinnerlien i Miljørettet helsevern i Sør-Gudbrandsdal. Fram til lunsj var vi på Mjøsanlegget hvor vi fikk en innføring i arbeidet de gjør med å omdanne matavfall til våtgjødsel, kompost og biogass.               Mjøsanlegget kan behandle opp mot 30.000 […]

Les mer...

Bli med på vår navnekonkurranse (utsatt frist)!

I 2019 blir Lunner kommune medlem i Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS. I den forbindelse trenger vi et nytt navn! Har du noen gode og kreative forslag? Den opprinnelige fristen for innsending av forslag er utsatt til fredag 30. november. Bli med da vel! Vi har fått inn disse forslagene: – Miljørettet Helsevern Vestoppland IKS […]

Les mer...

Nasjonal tilsynskampanje og krav til miljørettet helsevern i sykehjem

Fra og med 1. oktober gjennomføres det en nasjonal tilsynskampanje for miljørettet helsevern i sykehjem. Tilsynskampanjen er i regi av Helsedirektoratet og NEMFO (Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid). Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS fører tilsyn på vegne av kommuneoverlegene her i regionen. Under kampanjen vil vi ha fokus på krav til internkontrollsystem, inneklima, legionella, fysisk tilrettelegging […]

Les mer...

Har du fått folkehelseundersøkelsen?

Fra og med uke 36 ble den nye folkehelse- og levekårsundersøkelsen “Liv, trivsel og helse i Oppland” sendt ut til tilfeldig utvalgte innbyggere i Oppland, per post eller levert på døren av frivillige. Har du mottatt undersøkelsen? Vi håper at du vil være med på å gi oss informasjon om hvordan det er å bo […]

Les mer...

Kommuneoverlegen fraråder bading i Veltmannåadammen, Vestre Toten

Kommuneoverlege i Vestre Toten, Jens Mørch, fraråder bading i Veltmannåadammen inntil videre. Seniorkonsulent Jon Brevik ved GHMT tok ut badevannsprøver den 31.07.18 som ble analysert hos MjøsLab den 01.08. Analyseresultatene viste turbiditet utenfor akseptabel verdi. Turbiditet sier noe om hvor klart vannet er. Turbiditeten i Veltmannåadammen var under prøvetakingen meget dårlig. Turbiditet >5 anses ikke som akseptabel. Prøver fra denne […]

Les mer...

Helseutfordringene som følge av den langvarige ekstremvarmen

Mens mange nyter solrike dager, så er forholdene ekstreme og gir store utfordringer på mange måter. Som et tiltak for å forsøke forebygge de til dels alvorlige helsebelastninger som følger av varmen og dehydrering (væsketap) legges derfor ut informasjon, og en STERK oppfordring til befolkningen om å ta dette på alvor, for egen del, men […]

Les mer...

Utslett etter bading i ferskvann?

Svømmekløe (cercariedermatitt) er et kløende utslett på huden som kan ligne på insektstikk. Utslettet oppstår etter bading i enkelte ferskvann og dammer, og forårsakes av fugleparasitter.   Utslett og hudreaksjoner Parasittene kan forårsake en allergisk reaksjon, særlig etter gjentatte eksponeringer. Parasittene er ikke farlige for mennesker, men utslettet kan være svært kløende, og enkelte personer kan […]

Les mer...

Samlerapport for tematilsyn 2016-2017: Akustikk i barnehager

Høsten 2016 startet Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS et tematilsyn i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral Oppland. Formålet med tematilsynet var å undersøke etterlevelsen barnehagene i Gjøvikregionen og Gran har til § 21 om lydforhold i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. :  “Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold”. Barn og hørselshemmede […]

Les mer...

Sluttrapport for tilsyn med asylmottak

Klikk her for vår sluttrapport fra tilsyn med asylmottak i Gjøvikregionen og Gran (2015-2018). I november 2015 igangsatte Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS et tilsynsprosjekt av asylmottak i regionen. Bakgrunnen for prosjektet var at det ble opprettet flere asylmottak i området GHMT dekker, og at det var behov for å utforme en systematisert oversikt over aktuelle […]

Les mer...

Forbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning

På grunn av rekordvarm mai på Østlandet, er skogbrannfaren i Gjøvikregionen og Gran svært høy. Oppland er blant fylkene som er hardest rammet av brannfaren. Det er nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller åpen brenning i alle våre seks medlemskommuner; Gjøvik, Gran, Søndre og Nordre Land og Østre og Vestre Toten. Forbudet gjelder alle […]

Les mer...