Presentasjon av GHMT på UDIs mottaksledermøte

Onsdag 15. juni 2016 holdt UDI møte for mottaksledere og driftsoperatører fra region Østlandet (Buskerud, Oppland, Hedmark og Østfold) her på Gjøvik. Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS var invitert av UDI for å presentere hvilken rolle GHMT har i tilsyn med asylmottak, og for å si litt om vårt mandat. Vi fortalte kort om regelverket vi forholder oss til, og […]

Les mer...

Vi arrangerte Verdensdagen for fysisk aktivitet med 4×4-seminar

  Tirsdag 10. mai arrangerte vi Verdensdagen for fysisk aktivitet på Quality Hotel Strand Gjøvik med rådgiver Ingunn Sandvik fra GHMT som koordinator. Kommuneoverlege Stefan Løvsletten fra Nordre Land ønsket velkommen. De anerkjente medisinprofessorene Jan Helgerud og Jan Hoff fra medisinsk fakultet ved NTNU var leid inn som foredragsholdere. Helgerud og Hoff er blant dem i verden som […]

Les mer...

Kronikk: “Skateparken – et nærmiljøanlegg”

  Ingunn Sandvik, rådgiver i Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS, har skrevet om skateparken i Gjøvik i denne kronikken som kom på trykk i Oppland Arbeiderblad den 30. april 2016: “Sommeren 2014 ble et nytt og flott skateanlegg åpnet i Jernbaneparken, i forbindelse med utbygging av skysstasjonen. Det har vært en suksess fra første dag. Det […]

Les mer...

Lufta er for alle!

Kommuneoverlege Jens A. Mørch har på vegne av Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS v/ kommuneoverlegene i Gjøvikregionen og Gran skrevet et leserinnlegg i OA om å vise hensyn ved brenning av bråte- og hageavfall.

Les mer...

Faktaark om støy i barnehager og skoler

GHMT mottar henvendelser fra barnehager, skoler og SFO der innendørs støy er et daglig problem. I lokaler hvor mange barn skal leke og utfolde seg samtidig bør lydforholdene vies oppmerksomhet. Støydempende innredning og tekniske tiltak vil være viktige bidrag for å bedre lydforholdene, men disse virkemidlene alene er ikke nok. Støyen beror også i stor […]

Les mer...

Treningsseminar for helse og livskvalitet den 10. mai 2016

Kom og hør: Jan Helgerud og Jan Hoff, medisinprofessorer fra NTNU, presentere treningsopplegget 4 x 4. Trening – for helse og livskvalitet. De presenterer sine treningsopplegg med dokumentert effekt på en rekke lidelser på en engasjerende og motiverende måte – et opplegg som kan tilpasses fra vugge til grav. Målsettingen er å få til et tverrfaglig samarbeid mellom ulike […]

Les mer...

Kulde og små barn

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS (GHMT) mottar henvendelser fra barnehager som lurer på om det finnes noen nedre grense for når barn må holdes inne i kulda. I samråd med kommuneoverleger tilknyttet GHMT er det utarbeidet et faktaark om kulde og små barn.

Les mer...

Ledige stillinger

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS har ledige stillinger: Rådgiver i 50 % fast stilling og rådgiver/ avd. ing. i 100 % stilling – vikariat.

Les mer...