Landsomfattende tilsynskampanje ved solarier

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS deltar uke 37 og 38 i en landsomfattende tilsynskampanje ved solarier som arrangeres av Statens Strålevern. Tilsynskampanjen vil ha hovedfokus på solarienes etterlevelse av krav til system for alderskontroll, informasjon til kunde, advarselsplakat og bestått kunnskapsprøve som er krav i Strålevernforskriften.

Les mer...

Badevannskvalitet 2017

I løpet av sommeren tas det prøver av kvaliteten på badevannet ved de mest brukte badeplassene i Gjøvikregionen og Gran. Se resultatene her. Vi er nå i gang med prøvetakingen og kan melde om tilfredsstillende resultater fra prøvetakingene i juni.

Les mer...

Årsrapport 2016

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS (GHMT) er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakkskadeloven og strålevernloven og tilhørende forskrifter. Trykk her for se årsrapport for 2016  

Les mer...

Luften er for alle – Innlegg i OA om bråtebrenning

“Bråtebrenning gir folk astmaanfall” var overskriften i et avisoppslag hvor kommuneoverlegen i Vestre Toten og Søndre Land, Jens Mørch uttaler seg om helseproblematikken knyttet til bråtebrenning.   Ubehag og helseproblemer – Noen synes visst ikke det blir ordentlig vår uten å ha svidd av gammelt gras, men de glemmer at røyken skaper ubehag og helseproblemer […]

Les mer...

Planlegg for framtida – fagdager 7-8 februar 2017

Bra for folk = bra for miljøet Kommunale planleggere må ta hensyn til sosiale forskjeller. Det var en av oppfordringene under planleggingskonferansen på Gjøvik. Over 150 planleggere, arkitekter, rådmenn, politikere og selvstendig næringsdrivende deltok på fagdagene “Planlegg for framtida – gode lokalsamfunn, felles ansvar”. Arrangementet gikk av stabelen tirsdag 7. og onsdag 8. februar 2017 […]

Les mer...

Evig eies kun det tatoverte – bruk kun godkjente aktører!

Dette innlegget er forfattet av kommuneoverlege Jens A. Mørch. Tatovering, inkludert permanent make-up er blitt et svært populært fenomen, enten det er som pynt eller protest, impuls eller presang. Slike virksomheter er lovregulert, og skal godkjennes i henhold til «Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v» Helsetjenesten får høre , gjerne via rykter […]

Les mer...

Informasjon til eiere av luftskrubbere og kjøletårn

Alle virksomheter som har kjøletårn og luftskrubbere skal melde fra til kommunen. Forskrift om miljørettet helsevern kap. 3a stiller krav til virksomheter med innredninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol (ørsmå, finforstøvede partikler av enten fast stoff eller væske i en gass) til omgivelsene. Meldeplikt Ifølge forskriften skal virksomheter med kjøletårn og […]

Les mer...

Støy

Støy defineres ofte som uønsket lyd. Hva som oppfattes som uønsket ly, varierer fra person til person. Om lag en million nordmenn er plaget av støy i eller utenfor egen bolig. De viktigste kildene til støy er samferdsel, tekniske installasjoner, industri, naboaktiviteter, bygge- og anleggsvirksomhet. Støy fra biler, busser, tog og fly er blitt redusert, […]

Les mer...

Presentasjon av GHMT på UDIs mottaksledermøte

Onsdag 15. juni 2016 holdt UDI møte for mottaksledere og driftsoperatører fra region Østlandet (Buskerud, Oppland, Hedmark og Østfold) her på Gjøvik. Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS var invitert av UDI for å presentere hvilken rolle GHMT har i tilsyn med asylmottak, og for å si litt om vårt mandat. Vi fortalte kort om regelverket vi forholder oss til, og […]

Les mer...

Vi arrangerte Verdensdagen for fysisk aktivitet med 4×4-seminar

  Tirsdag 10. mai arrangerte vi Verdensdagen for fysisk aktivitet på Quality Hotel Strand Gjøvik med rådgiver Ingunn Sandvik fra GHMT som koordinator. Kommuneoverlege Stefan Løvsletten fra Nordre Land ønsket velkommen. De anerkjente medisinprofessorene Jan Helgerud og Jan Hoff fra medisinsk fakultet ved NTNU var leid inn som foredragsholdere. Helgerud og Hoff er blant dem i verden som […]

Les mer...