Dårlig inneklima i din bolig?

De siste månedene har vi erfart en økning i antall henvendelser relatert til dårlig inneklima i private boliger. Innbyggerne melder om problemer med det de opplever som “tung/tett” luft, høy luftfuktighet og enkelte ganger også synlig muggvekst både på bad og i oppholdsrom. Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre […]

Les mer...

Fagdag om styrkebasert tilnærming den 6. april

Den 6. april 2018 inviterer Oppland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland til fagdagen SMART oppvekst. Den 6. april vil være en fagdag i forbindelse med det 10-årige folkehelseprogrammet for kommunene. Det vil være en fagdag hvor det skal handle om hvordan man kan jobbe styrkebasert sammen med barn, unge og deres foreldre for […]

Les mer...

Infoark om syke barn

Barnehagene får ofte spørsmål om når barna kan gå i barnehagen i forbindelse med sykdom. Kommuneoverlegene i Gjøvikregionen og Gran har laget en oversikt i tabellform med råd. Det ble gjort noen mindre endringer i denne høsten 2017 (kvalitetssikret av kommuneoverlegene). Den reviderte utgaven er vedlagt her:Syke barn tabell – veileder for barnehager 2017.

Les mer...

Kulde og små barn

Vinteren er i anmarsj, og i samråd med kommuneoverleger tilknyttet Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS er det utarbeidet et faktaark om kulde og små barn.

Les mer...

Resultater fra tilsynskampanje solarier 2017

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS har deltatt i Strålevernets landsomfattende tilsynskampanje rettet mot virksomheter som tilbyr solarium. Særlig ble det satt fokus på regelverk knyttet til kunnskapsprøve hos de ansatte, informasjonsbrosjyre om risikofaktorer, revidert advarselsplakat og system for alderskontroll. Norge ligger på verdenstoppen i antall tilfeller hudkreft. Det er en tydelig sammenheng mellom solariebruk og hudkreft, viser forskning. […]

Les mer...

Landsomfattende tilsynskampanje ved solarier

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS deltar uke 37 og 38 i en landsomfattende tilsynskampanje ved solarier som arrangeres av Statens Strålevern. Tilsynskampanjen vil ha hovedfokus på solarienes etterlevelse av krav til system for alderskontroll, informasjon til kunde, advarselsplakat og bestått kunnskapsprøve som er krav i Strålevernforskriften.

Les mer...

Badevannskvalitet 2017

I løpet av sommeren tas det prøver av kvaliteten på badevannet ved de mest brukte badeplassene i Gjøvikregionen og Gran. Se resultatene her. Vi er nå i gang med prøvetakingen og kan melde om tilfredsstillende resultater fra prøvetakingene i juni.

Les mer...

Årsrapport 2016

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS (GHMT) er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakkskadeloven og strålevernloven og tilhørende forskrifter. Trykk her for se årsrapport for 2016  

Les mer...

Luften er for alle – Innlegg i OA om bråtebrenning

“Bråtebrenning gir folk astmaanfall” var overskriften i et avisoppslag hvor kommuneoverlegen i Vestre Toten og Søndre Land, Jens Mørch uttaler seg om helseproblematikken knyttet til bråtebrenning.   Ubehag og helseproblemer – Noen synes visst ikke det blir ordentlig vår uten å ha svidd av gammelt gras, men de glemmer at røyken skaper ubehag og helseproblemer […]

Les mer...

Planlegg for framtida – fagdager 7-8 februar 2017

Bra for folk = bra for miljøet Kommunale planleggere må ta hensyn til sosiale forskjeller. Det var en av oppfordringene under planleggingskonferansen på Gjøvik. Over 150 planleggere, arkitekter, rådmenn, politikere og selvstendig næringsdrivende deltok på fagdagene “Planlegg for framtida – gode lokalsamfunn, felles ansvar”. Arrangementet gikk av stabelen tirsdag 7. og onsdag 8. februar 2017 […]

Les mer...